Prototyper

 

Prototyper tillverkas för olika ändamål t.ex. för provning av funktioner, design och konstruktioner.

Exempel på olika prototyper har varit reglage, kabelkanaler, luftkanaler, olika kåpor, paneler, kylskåp etc.

Metoder för prototyptillverkning kan variera från handtillverkade prototyper utan ritningar till stora serier tillverkade i produktionsmaskiner.

Material kan vara allt från plywood till olika plaster som abs-plast, epoxilaminat, polyesterlaminat eller olika gjuthartser.

Leave a Reply