Vakumformning

Vakumformning i egen maskin för snabba ledtider.

Vakum 1 Vakum 2